Επίκαιρα μηνύματα

www.wwf.gr/xmas

Επίκαιρο μήνυμα του WWF με αφορμή τον ερχομό του νέου χρόνου, 2009.

03-12-2008 Δέκα δηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Α.Μ.Ε.Α. (από το Σχολικό Σύμβουλο Αριστείδη Χαρούπια)

http://www.animalssavetheplanet.com/media/swf/design_video.swf?vidNumber=1

Περιβαλλοντικά μηνύματα: The animals save the planet.

http://www.themeatrix.com/intl/greek/themeatrix_greek.swf

Περιβαλλοντικό μήνυμα για τις αρνητικές επιπτώσεις της βιομηχανοποίησης εκτροφής ζώων.