... προηγούμενα: Οι ταινίες του μήνα

Ομιλία-παρουσίαση του Ευγένιου Τριβιζά με θέμα «lets imagine» που σχετίζεται τόσο άμεσα με τη δουλειά μας και τους μαθητές μας.

http://www.youtube.com/watch?v=tx67UwCrqkU

 

Με μια διαφορετική ματιά: Κλήμης Πυρουνάκης

http://www.youtube.com/watch?v=hOB2zMjObVA

 

 

 

 

Wild Child The Story Of Feral Children HD

http://www.youtube.com/watch?v=3h-GhHCBo7I

 

 

 

1. Ερατοσθένης - Ο υπολογισμός της περιμέτρου της Γης

http://www.youtube.com/watch?v=Eh2RBYCMIw0&feature=player_embedded

 

 

2. The Pioneers of Science (1, 2, 3) - Οι πρωτοπόροι της επιστήμης

 

 

 

 

 

 

1. Tools and Resources for the 21st Century Educator

http://www.youtube.com/watch?v=BFtSkyRYvGc&feature=player_embedded

 

 

2. A Vision of 21st Century Teachers
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B4g5M06YyVw

 

 

1. Το θαύμα των Ελλήνων (Το ντοκιμαντέρ είναι από μια γαλλική σειρά)

 

 

2. Midway

Χρήσιμη για όλους, ... για ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνέπειες σε πτηνά από την απόρριψη πλαστικών και άλλων αντικειμένων...

http://www.midwayfilm.com