Δημοσιεύσεις για την εκπαίδευση και το περιβάλλον

Πολυπολιτισμικά σχολεία με υποδομές γκετοποίησης.

http://www.e-paideia.net/news/article.asp?lngEntityID=62501&lngDtrID=102

Με ανακρίβειες το βιβλίο των Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού.

http://www.e-paideia.net/news/article.asp?lngEntityID=62502&lngDtrID=102

Where now after damning indictment of education? (The Guardian, Friday 20 February 2009)

http://www.guardian.co.uk/education/2009/feb/20/primary-education-review

Va. tests video games as teaching tool .Statewide pilot program intended to inspire students, raise math test scores
http://www.eschoolnews.com/news/top-news/index.cfm?i=58473

SymbioCity Η «πράσινη» πόλη των Σουηδών (To Βήμα, 1-11-09)

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=33&artid=296894&dt=01/11/2009