Επιστήμονες - Βιβλία

Lev Vygotsky Archive (1896-1934)

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/

 

Alexander Luria (1902-1977)

http://www.marxists.org/archive/luria/index.htm

 

Alexander Luria (1902-1977)

http://www.marxists.org/archive/luria/index.htm

 

Daniil El'konin (1904- )

http://www.marxists.org/archive/elkonin/index.htm

 

Einstein, Albert (1879-1955)

http://www.marxists.org/reference/archive/einstein/index.htm

 

Charles Darwin (The Origin of Species by means of Natural Selection)

http://www.marxists.org/reference/archive/darwin/works/origins/index.htm

 

Immanuel Kant (1724 - 1804)

http://www.marxists.org/reference/subject/ethics/kant/index.htm

 

Εκδοτικοί οίκοι και βιβλιοπωλεία στο διαδίκτυο

 

Amazon.co.uk 

http://www.amazon.co.uk/ref=gno_logo_b

 

SensePublishers

https://www.sensepublishers.com/index.php?osCsid=1a7