ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πήλιουρας Παναγιώτης (2006). Η συνεργατική διερεύνηση στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο λόγο. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Αθηνών.

Πήλιουρας Παναγιώτης (2001). Η ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλημάτων σ’ ένα εποικοδομητικό πλαίσιο μάθησης στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διπλωματική Εργασία Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Αθηνών.  

Άρθρα του ε. τ. παρέδρου Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κώστα Χρηστάκη.

http://www.platon.gr/stili-goneon-2004.htm

 

"Προετοιμασία & εργασία μαθητών στο σπίτι."

Στέλιος Κ. Κρασσάς, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 31ης Ε.Π. Αθηνών

 

"Παραγωγή και επεξεργασία μαθηματικών προβλημάτων" 

"Προσέγγιση του πολυτροπικού λόγου στο Δημοτικό Σχολείο μέσω της διδασκαλίας της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας"

Νικόλαος Γραίκος, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας

 

Research for the Future of Science Education: New Ways of Learning, New Ways of Living

Jay L. Lemke

 

Analysing verbal data: principles, methods, and problems

Jay L. Lemke

 

Re-Engineering Education in America

Jay L. Lemke

 

Discourse analysis as a tool for the transformation of teachers’ talk companion meanings about NOS, NOT and NOL

Piliouras Panagiotis, Kokkotas Panagiotis (9th International History, Philosophy & Science Teaching Conference -: “Designing and Assessing Contextual Approaches to the Teaching of Mathematics and Science”, June 24-28 2007, University of Calgary in Calgary, Alberta, Canada)

 

Learning by expanding: Ten years after

Yrjö Engeström

 

Science Education in Europe: Critical Reflections

http://www.nuffieldfoundation.org/fileLibrary/pdf/Sci_Ed_in_Europe_Report_Final.pdf

 

Δημιουργώντας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών ένα Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: "Κλιματοφύλακες"

Δημητρίου Σοφία, Μωυσίδου Δέσποινα, Τεντζεράκη Μαρία

 

A cultural-historical view of human nature

Cole Mike, Levitin Karl

 

The New Literacy Studies and the "Social Turn"

James Gee

 

Towards Communitarian Science Education: Epistemological & Ethical Arguments

Larry Bencze & Steve Alsop

 

Gordon Well

Selected papers

 

Play and its role in the Mental Development of the Child

Lev Vygotsky

 

Vygotsky’s Theory of Child Development

The Concept. A Critical Approach,

The Story of the Concept

Andy Blunden

 

Εξαιρετικά κείμενα που έχει γράψει ή έχει μεταφράσει ο συνάδελφος Χάρης Παπαδόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας ΔΕ Νμ. Αθηνών (και τον οποίο ευχαριστώ θερμά που μου επέτρεψε να τα ανεβάσω στην ιστοσελίδα).

1.Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα (1999, Παπαδόπουλος Χάρης)

2. Η αξιολόγηση των μαθητών: ρυθμιστικό εργαλείο ή ασπίδα κατά του άγχους; (2008, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

3. Η βάση και το άγαλμα: Απαισιόδοξες σκέψεις για τη θεμελιώδη εκπαίδευση (2009, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

4. Η σχολική αποτυχία σας ενοχλεί; Ίσως μπορείτε κάτι να κάνετε (1996, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

5. Η τριπλή κατασκευή της σχολικής αποτυχίας (1997, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

6. Θέλουν τους βαθμούς εκείνοι που παίρνουν καλούς βαθμούς (2003, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

7. Μαθητεία ή μαθήματα (2005, Philippe Meurieu, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

8.  Μεταρρυθμίζοντας το σχολείο χωρίς να το τραυματίσουμε (2010, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

9. Οι νέες παιδαγωγικές είναι ελιτίστικες; (2002, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

10. Οι νέες παιδαγωγικές υπό εξέταση (2008, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

11. Οι συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης τροχοπέδη στην αλλαγή των παιδαγωγικών πρακτικών (1995, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)12. Παράγοντας αποτελεσματικότητας της μάθησης (1998, Aletta Grisay, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

13. Πώς να καταπολεμήσετε τη σχολική αποτυχία σε 10 μαθήματα (1996, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

14. Το επάγγελμα των μαθητών τους ανήκει (2009, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

15. Το σχολείο απέναντι στο πλήθος από κουλτούρες: Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική μεταξύ της απαίτησης για ισότητα και του δικαιώματος στη διαφορά (2005, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

16. Υπέρ ή κατά της παγκόσμιας βαρύτητας: Ο κονστρουκτιβισμός δεν είναι ούτε μόδα ούτε δόγμα (2009, Philippe Perrenoud, μετάφραση Παπαδόπουλος Χάρης)

 

Μανδρίκας Α. (2004), «Ο ρόλος και η χρήση των εννοιολογικών χαρτών στη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών», άρθρο στο περιοδικό της ΕΔΙΦΕ «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και πράξη» (τ. 10, Ιουλ-Σεπ 2004, σ. 58-67), ΓΡΗΓΟΡΗ, Αθήνα

 

Κολοβός Στέφανος: «Οι βασικές γνώσεις των μαθητών που τελειώνουν το Δημοτικό σχολείο σε μια αγροτική περιφέρεια. Συγκριτική αποτίμηση των επιδόσεων (1992-2012)». Τα εκπαιδευτικά, τεύχος 109-110.

 

Σέργης Στ. & Κουτρομάνος Γ. (2013). Η επίδραση της επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών για τους εκπαιδευτικούς, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, τόμ. 6, αρ. 1-2, σελ. 67-84.

 
Nature of Science  

The principal elements of the nature of science: dispelling the myths

William F. McComas

 

Teleology in biology, chemistry and physics education: what primary teachers should know
Kostas Kampourakis