Φύλαξη προστατευόμενου χώρου

Προβολέας για έλεγχο ενός προστετευόμενου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ο προστατευόμενος χώρος είναι σχήματος τετραγώνου και οι διαστάσεις του είναι σε δεκάμετρα.
Πατήστε κάτω αριστερά το σύμβολο της εκκίνησης της προσομοίωσης, πάνω δεξιά
το σύμβολο της επανάληψης για έναρξη της προσομοίωσης από την αρχή και Ctrl + F
για σβήσιμο των ιχνών του σημείου Μ στη γραφική παράσταση.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ερωτήματα
ι) Σε ποια μέρη η κάλυψη του χώρου από τον προβολέα είναι μικρότερη και σε ποιά μεγαλύτερη;
ιι) Υπάρχει γωνία εύρους του προβολέα κατά την οποία η καλύψη του χώρου θα είναι ανά πάσα στιγμή η ίδια;
Επεκτάσεις
Αν ο χώρος ήταν σχήματος ορθογωνίου, θα υπήρχε κατάλληλη γωνία εύρους του προβολέα, ώστε η κάλυψη
του χώρου να είναι πάντοτε η ίδια;

Προσωπική κατασκευή του μαθηματικού Πινάτση Παναγιώτη, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra