1.Εισαγωγή

 

Τις τελευταίες δεκαετίες η αλόγιστη συμπεριφορά του ανθρώπου, στην προσπάθειά του για διαρκή οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και επέφερε τεράστιες αλλαγές στον πλανήτη. Η ρύπανση του αέρα, οι δασικές πυρκαγιές, η αύξηση των απορριμμάτων, η μείωση του πρασίνου στις πόλεις, η εξαφάνιση διαφόρων ειδών ζώων, η μόλυνση των νερών και του εδάφους, η εξάντληση των φυσικών πόρων απειλούν όχι μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και τη βιωσιμότητα του πλανήτη.