Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον


Το πολύπαθο βιβλίο μας...


   Στον δικτυακό αυτό κόμβο κατατίθεται ένα μικρό ηλεκτρονικό βιβλίο για το μάθημα ΑΕΠΠ της Γ' Γενικού Λυκείου.
   Στόχος της προσπάθειάς μου, από την αρχή, ήταν το υλικό αυτό να βοηθήσει προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας  
   αντιμετώπισης των θεμάτων που διαπραγματεύεται το σχολικό διδακτικό πακέτο και με απώτερο σκοπό
   την ομογενοποίηση της διδασκαλίας του μαθήματος.
   Ο ιστότοπος διαθέτει το υλικό του σε μορφή html και δεν έχει παραπομπές παρά μόνο στο υλικό του ...

   Το ταξίδι, είχε πολλούς σταθμούς, κούραση, αγωνίες, πολλές χαρές αλλά και λύπες. Κι όμως συνεχίζεται...

Παναγιώτης Τσιωτάκης

Η καταιγίδα ήρθε, πως θα προστατευθούμε;;

Γόρδιος δεσμός: ό,τι δε λύνεται κόβεται με το μαχαίρι...     Πνευματικά δικαιώματα, ©   Τσιωτάκης Παναγιώτης, ΠΕ19 καθηγητής Πληροφορικής     Γόρδιος δεσμός: ό,τι δε λύνεται κόβεται με το μαχαίρι...

     
Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική χρήση του υλικού του δικτυακού κόμβου μετά ή άνευ επεξεργασίας,    
ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς γραπτή άδεια του δημιουργού.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση του για τη διδασκαλία του μαθήματος ΑΕΠΠ,
με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ρητή αναφορά στη διεύθυνση αυτού του δικτυακού κόμβου
.


Ημερομηνία δημιουργίας: 10/10/2003,                       Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2013