ΦΥΣΙΚΗ  Γ-ΛΥΚΕΙΟΥ                ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ                     

 

ΦΥΣΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΟ ΦΩΣ

1.1  Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ    φως

Η κυματική φύση του φωτός. Η ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell     

H σωματιδιακή φύση του φωτός. Θεωρία των κβάντα                   

1.2  Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Η μέθοδος του Fizeau

1.3  ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ

Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός   Ανάκλαση-1  Ανάκλαση-2  καθρέπτης  Διάθλαση δείκτηςΔιαθλ+-

Ταχύτητα και μήκος κύματος του φωτός μέσα στην ύλη ΙΔΡ. ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διασκεδασμός και πρίσματα - Ανάλυση του λευκού φωτός Πρίσμα Φίλτρα

Ουράνιο τόξο - Τα χρώματα της φύσης

Υπεριώδης και υπέρυθρη ακτινοβολία

1.5  ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Φυσικό φως και γραμμικά πολωμένο φως

Πολωτικό φίλτρο - Πολωτής

Συνδυασμός δύο πολωτικών φίλτρων - Αναλυτής

Πόλωση από ανάκλαση - Φυσική πόλωση

Πόλωση από σκέδαση - Κυανό χρώμα του ουρανού

Οπτικώς ενεργά σώματα - Στροφή του επιπέδου πόλωσης του φωτός

 

ΑΤΟΜΙΚΑ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Πρότυπο του Thomson - Πρότυπο του Rutherford Rutherford-IP Φυλλο Εργασ-IP

Ατομικά φάσματα

Το πρότυπο του Bohr για το υδρογόνο

Ολική ενέργεια ηλεκτρονίου

Επιτρεπόμενες τροχιές και τιμές ενέργειας

2.2  ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ   ΣΤΑΘΜΕΣ

Ενεργειακές στάθμες - Διέγερση του ατόμου

Ιονισμός του ατόμου

2.3  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΩΤΟΝΙΩΝ

Διέγερση με κρούση,

Διέγερση με απορρόφηση ακτινοβολίας

Η επιτυχία και η αποτυχία του προτύπου του Bohr

2.4  ΑΚΤΙΝΕΣ Χ

Παραγωγή των ακτινών Χ

Φύση - Φάσμα των ακτινών Χ

Απορρόφηση των ακτινών Χ

Χρήσεις των ακτινών Χ

Βιολογικές βλάβες που προκαλούν οι ακτίνες Χ


 

ΠΥΡΗΝΙΚΑ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

3.1  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ                                     Σωματίδια

Το μέγεθος και η δομή των πυρήνων

Έλλειμμα μάζας - Ενέργεια σύνδεσης

Οι πυρηνικές δυνάμεις

Ο πυρήνας έχει ενεργειακές στάθμες

3.2  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Τα αντισωμάτια

Η ταξινόμηση των σωματίων

3.3  Η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ρυθμοί διάσπασης - Χρόνος ημιζωής

Ραδιοχρονολόγηση

3.4  ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ   ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πυρηνική σχάση

Πυρηνική σύντηξη

3.5  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α. Βλάβες από ακτινοβολία

Β. Χρήσεις της ακτινοβολίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

    4.1   ΕΙΔΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Λαμπτήρες πυρακτώσεως

Η λειτουργία του λαμπτήρα - Βελτίωση των λαμπτήρων πυρακτώσεως

Λαμπτήρες φθορισμού - Η λειτουργία των λαμπτήρων φθορισμού

Ερμηνεία παραγωγής ορατού φωτός από τη φθορίζουσα επιφάνεια
Ποιοτική σύγκριση λαμπτήρων πυρακτώσεως και φθορισμού

4.2  ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ   (Optical fibers)

Τι επιτυγχάνουμε με τις οπτικές ίνες - Πώς λειτουργούν

Πώς είναι κατασκευασμένη μία οπτική ίνα

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το φως μέσα σε μία οπτική ίνα

Πού τις χρησιμοποιούμε

4.3  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Πώς είναι

Τα οπτικά συστήματα

4.4  ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                                                       

Τι είναι - Πώς είναι

Πώς λειτουργούν

Εφαρμογές

4.5  LASER                                                                                                      

Τι είναι - Τι είναι η «εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας

Πώς είναι - Πώς λειτουργούν

Χαρακτηριστικά του φωτός laser

Εφαρμογές

 

 

ΦΥΣΙΚΗ  ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

Ηλεκτρικές και μηχανικές ταλαντώσεις

 1. Εισαγωγή
 2. Περιοδικά φαινόμενα
 3. Απλή αρμονική ταλάντωση
    Προγραμματισμός            

   Πειράματα IP-1 IP-2

   Συνδέσεις : Ταλάντωση-1,   Ταλάντωση-2, 

 4. Ηλεκτρικές ταλαντώσεις     Γιατι π/2?
 5. Φθίνουσες ταλαντώσεις
 6. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
 7. Σύνθεση ταλαντώσεων

Κύματα

 1. Εισαγωγή
   παλιά λίμνη/ένας βάτραχος μέσα πηδά/ήχος νερού.

 2. Μηχανικά κύματα KYMA KYMA
 3. Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων
 4. Συμβολή δυο κυμάτων διαφορετικών διευθύνσεων
 5. Στάσιμα κύματα
 6. Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
 7. Μετάδοση και λήψη σημάτων με ηλεκτρομαγνητικά κύματα
 8. Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
 9. Ανάκλαση και διάθλαση
 10. Ολική εσωτερική ανάκλαση
 11. Διασκεδασμός - ανάλυση φωτός

 Μηχανική στερεού σώματος

1.      Εισαγωγή

2.      Oι κινήσεις των στερεών σωμάτων

3.      Ροπή δύναμης

4.      Ισορροπία στερεού σώματος

5.      Ροπή αδράνειας

6.      Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης

7.      Στροφορμή

8.      Διατήρηση στροφορμής

9.      Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής

10.  Έργο κατά τη στροφική κίνηση

 

Κρούσεις και σχετικές κινήσεις

1.      Εισαγωγή

2.      Κρούσεις

3.      Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών

4.      Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας

5.      Αδρανειακά και μη αδρανειακά συστήματα

6.      Σχετική ταχύτητα σε αδρανειακά συστήματα

7.      Σύστημα αναφοράς κέντρου μάζας

8.      Προώθηση πυραύλου

9.      Φαινόμενο Doppler