ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  Α- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          

ENOTHTA      Α     ΧΑΡΤΕΣ

A1. Χάρτες     ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ  ΤΕΤ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α1.1. Γεωγραφικές συντεταγμένες

A1.2  Παιχνίδια με τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

Α1.3 Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή

A1.4  Ποιον χάρτη να διαλέξω;

A1.5  «Ανακρίνοντας» τους χάρτες

ENOTHTA  B   ΦΥΣΙΚΟ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

      B1. Η Γη, ένας υπέροχος πλανήτης

Β1.1 Ο πλανήτης Γη

Β1.2 Χωρίζοντας το περιβάλλον σε ενότητες

Β2. Ατμόσφαιρα

Β2.1 Σύνθεση της ατμόσφαιρας, θερμοκρασία, άνεμοι

Β2.2 Οι βροχές, το κλίμα

Β3. Υδρόσφαιρα

Β3.1 Το νερό στη φύση

Β3.2 Ωκεανοί και θάλασσες

Β3.3 Άνθρωποι και Θάλασσα-Τα νησιωτικά κράτη

Β3.4 Τα ποτάμια του κόσμου

Β3.5 Τα ποτάμια της Ασίας

Β3.6 Τα ποτάμια της Αμερικής

Β3.7 Τα ποτάμια της Αφρικής

        Β4  Λιθόσφαιρα

Β4.1 Μιλώντας για την ηλικία της Γης

Β4.2 Το εσωτερικό της Γης

Β4.3 Δυνάμεις που διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης. Ενδογενείς και εξωγενείς

B4.4 Μορφές του ανάγλυφου της Γης

       Β5. Βιόσφαιρα

Β5.1 Η γεωγραφική κατανομή των οργανισμών

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ  ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

     Γ1.   Πληθυσμός - Πόλεις

Γ1.1 Ο πληθυσμός της Γης

Γ1.2 Η κατανομή των ανθρώπων στη Γη

Γ1.3 Παιχνίδια με τις ηλικιακές πυραμίδες

Γ1.4 Οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη

     Γ1.5 Πού είναι χτισμένες οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη;

Γ1.6 Τόσο διαφορετικοί και τόσο ίδιοι

     Γ2   Φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι

Γ2.1 Φυσικοί πόροι

 Γ2.2 Ανθρώπινοι πόροι

 Γ2.3 Προβλήματα που ζητούν απαντήσεις

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ    ΗΠΕΙΡΟΙ  <<ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ>>

Δ1.  Αφρική: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι

Δ2.  Ασία: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι

Δ3.   Βόρεια και Κεντρική Αμερική: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι.

Δ4.   Νότια Αμερική: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι

Δ5.   Ωκεανία: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι

Δ6.   Ανταρκτική

Δ7.   Ευρώπη