ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική αθλητική περιβολή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής».

Οι μαθητές υποχρεωτικά, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή, ανεξάρτητα με το είδος, τη φίρμα, το χρώμα αυτής και των υποδημάτων. Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί έτσι αυξάνεται η κινητική τους δραστηριότητα, οι ασκήσεις εκτελούνται. ανετότερα με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση σε όλα τα είδη των αθλητικών δραστηριοτήτων, και επιπλέον διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και η υγεία των μαθητών. Οι μαθητές που δε θα φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδήποτε λόγο, εσκεμμένα και κατ΄ επανάληψη, προκειμένου να αποφύγουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, δεν θα συμμετέχουν σε αυτό, θα τους καταλογίζεται απουσία, θα ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους και θα λαμβάνουν γνώση οι κηδεμόνες τους» Με την παρούσα καταργείται Φ,61/7750/Γ4/835.

(18-9-1986 Φ,61/658/Γ4/752)

ΘΕΜΑ: « Υποχρεώσεις των καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατά τις καθημερινές συντάξεις των μαθητών»

- Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας σχετικά με τις υποχρεώσεις των καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατά τις καθημερινές συντάξεις των μαθητών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η καθημερινή σύνταξη των μαθητών κατά την πρωινή ή απογευματινή προσευχή, είναι υποχρέωση και καθήκον των εφημερευόντων καθηγητών, οποιασδήποτε ειδικότητας (Φ. 35/5259/Γ/89/ 15-2-82 του ΥΠΕΠΘ).
Με τη Φ. 24/9018/Γ4/745/18-12-84, η Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζει ότι όταν καθηγητής Φ.Α. έχει τη πρώτη ώρα μάθημα, συνεργάζεται με τον εφημερεύοντα καθηγητή για τη σύνταξη των μαθητών, τη πρώτη ώρα πρωινού ή απογευματινού κύκλου.
Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθηγητής Φ.Α. αντικαθιστά τον εφημερεύοντα, αλλά ότι βοηθά αυτόν στο έργο του, όπως και όλοι οι παρόντες καθηγητές.

(13-12-1991)

 

ΘΕΜΑ: «Κλειστά Γυμναστήρια - Αίθουσες Γυμναστικής - Αίθουσες πολλαπλής χρήσης»

Σχετικά με τη χρήση κλειστών γυμναστηρίων - αιθουσών γυμναστικής - αιθουσών πολλαπλής χρήσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Οι παραπάνω χώροι χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μπορούν να γίνονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων καθώς και οι συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων και των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων εκτός ωρών διδασκαλίας, που πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και αμέσως μετά το τέλος να αποκαθίσταται η αθλητική χρήση των χώρων αυτών.
2. Δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας και δεν μεταβάλλεται η χρήση τους ακόμη και αν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο.
3. Δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων (σκηνή, εξέδρα, καρέκλες κ.λπ.)
4. Στην καθημερινή καθαριότητα των χώρων της σχολικής μονάδας συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι αυτοί, αφού υπολογιστούν με βάση την επιφάνεια τους σε αντίστοιχες αίθουσες.

(21-12-1998 Γ4/1392)

 

ΘΕΜΑ: «Σύμπτυξη δύο τμημάτων - τελευταία ώρα - ομαδική μετακίνηση μαθητών»

Σύμφωνα με την Γ4/745/18.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ , σας γνωρίζουμε τα εξής:
α) Όταν σ'ένα Σχολείο υπηρετεί καθηγητής και καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής μπορεί το μάθημα να γίνεται χωριστά για τ'αγόρια και κορίτσια, με σύμπτυξη δύο τμημάτων ανάλογα με το φύλο και με τον όρο ότι, το τμήμα θα έχει τον προβλεπόμενο αριθμό ασκουμένων και στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα.
3) Για λόγους Βιολογικούς και Υγιεινής, πρέπει ν'αποφεύγεται η Γύμναση των μαθητών-τριών , την τελευταία ώρα του πρωινού και την πρώτη του απογευματινού κύκλου.
γ) Κάθε ομαδική μετακίνηση μαθητών - τριών από τον χώρο του Σχολείου σε άλλον χώρο (εκτός Σχολείου) για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής από την αρχή ως το τέλος της διαδρομής που οδηγεί στο χώρο άσκησης, για την πρόληψη ενδεχομένου ατυχήματος. Για το θέμα αυτό θα προηγηθεί συνεργασία Δ/ντή και καθηγητή Φυσικής Αγωγής του Σχολείου.

(Γ4/745/18.12.84)

 

ΘΕΜΑ:«Ιατρική γνωμάτευση για Γυμναστική και αθλήματα»

Σύμφωνα με την υπ'αριθμόν Φ.33/688/Γ4/916/11.11.86 εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Γυμναστικής καθώς και στις αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση.
Οι μαθητές που δεν έχουν προσκομίσει ακόμη ιατρική γνωμάτευση, να φροντίσουν μέχρι 15 Νοεμβρίου να την προσκομίσουν, γιατί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής και θα τους καταλογίζεται απουσία.
Τ o μέτρο αυτό ισχύει για όλους τους μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων εκτός των μαθητών της Α' και Δ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου που θα συμπληρώσουν το Ατομικό δελτίο υγείας.

(ΥΠΕΠΘ - Γ4/1129/4.10.89 )

 

ΘΕΜΑ: «Για τα σχολεία του Λεκανοπεδίου»

Παρακαλούμε αν ενημερώσετε τα Σχολεία της αρμοδιότητάς σας ότι. μετά από σύμφωνη γνώμη και. του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στους μαθητές - τριες των Σχολείων του Λεκανοπεδίου, πρέπει αν περιορίζεται κατά τις ημέρες που λαμβάνονται έκτακτα μέτρα λόγω ''νέφους", γιατί με την εντατική άσκηση αυξάνεται ο ρυθμός εισπνοής και εκπνοής και επομένως ο όγκος του εισπνεόμενου αέρα, όταν υπάρχει έξαρση ατμοσφαιρικών ρύπων (νέφος), έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

(13-2-1991 Γ4/213)

 

ΘΕΜΑ: «Ατομικά δελτία υγείας»

Σας γνωρίζουμε ότι:Από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Μαθητική Πρόνοια) θα σας σταλούν τα Ατομικά Δελτία Υγείας. Παρακαλούμε να ειδοποιηθούν οι Δ/ντες των Σχολείων Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης να παραλάβουν τα έντυπα.
- Η διανομή των εντύπων στους μαθητές της Α΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού, της Α' τάξης Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου είναι υποχρεωτική, γίνεται με ευθύνη του Δ/ντη του σχολείου και η επισύναψη του στο Ατομικό Δελτίο βαθμολογίας του μαθητή σε όποιον ,οριστεί (γραμματέα Σχολείου, καθηγητή Φυσικής Αγωγής, υπεύθυνο του τμήματος ή της τάξης κ.λ.π.).
Ο μαθητής από την ημέρα που θα παραλάβει το Ατομικό Δελτίο Υγείας έχει περίπου μήνα χρονικό περιθώριο να το επιστρέψει συμπληρωμένο.
Σύμφωνα με την αριθμ. Γ4/451/30-3-89 Υπουργική Απόφαση το Ατομικό Δελτίο Υγείας ισχύει για τρία (3) χρόνια και εκτός των άλλων καλύπτει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Για τους μαθητές - αθλητές που παίρνουν μέρος σε Σχολικά Πρωταθλήματα, όπου οι επιβαρύνσεις είναι μεγαλύτερες λόγω των εντατικών προπονήσεων, το Ατομικό Δελτίο έχει ισχύ μόνο όταν οι αγώνες διεξαχθούν εντός εξαμήνου από την ημέρα προσκόμισης του. Μετά από παρέλευση του εξαμήνου, οι αθλητές πρέπει να φέρουν ιατρική βεβαίωση που και αυτή έχει εξάμηνη ισχύ.

(14-8-1998 Γ4/1218)

 

ΘΕΜΑ: «Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους»

Σχετικά με την έκταση εφαρμογής της διάταξης της παρ,16 του άρθρου 14 του ν, 1566/85: «οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια» σας πληροφορούμε τα εξής:
Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής μπορούν να εργαστούν, ύστερα από άδεια του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε αθλητικούς συλλόγους.
Σημειώνεται ότι η άδεια θα χορηγείται από τα περιφερειακά συμβούλια, εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις:
α) Να συμβιβάζεται η εργασία με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και
β) Να μην παρεμποδίζει η εργασία αυτή την ομαλή εκτέλεση της (κύριας) εργασίας του.
Τέλος είναι αυτονόητο ότι η άδεια θα ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι ο εκπαιδευτικός παραμελεί τα κύρια καθήκοντά του.Κάθε άλλη εργασία εμπίπτει στην απαγόρευση της παραπάνω διάταξης του Ν,1566/85.

(7-2-1986 Δ2/2693)

 

ΘΕΜΑ: «Χρήση και φύλαξη αθλητικού υλικού»

Το υλικό που χορηγείται από την υπηρεσία μας αποτελεί περιουσία του δημοσίου και η καταχώρησή του στα βιβλία υλικού των σχολείων είναι υποχρεωτική.
Η χρήση του αθλητικού υλικού πρέπει να γίνεται μόνο για τον εκπαιδευτικό σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε και κατά συνέπεια η μεταφορά του έξω από τον χώρο ρου σχολείου επιτρέπεται μόνο για την τέλεση αθλητικών σχολικών αγώνων μετά τη λήξη των οποίων πρέπει να επιστρέφεται αμέσως στο σχολείο.
Αυτονόητο είναι ότι το αθλητικό υλικό περιλαμβάνει και τα είδη χρονόμετρα, πιστόλια, αεραντλίες κ.λ.π.

(26-2-1986 Ι4/174)

 

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ»

Έχοντας υπόψη το Ν. 1566/85
Ορίζουμε τον τρόπο σύνθεσης των τμημάτων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας κατά τις παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και τον τρόπο επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Β/βάθμιας Εκπ/σης ως εξής:
α) Τα τμήματα παρέλασης της Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/βάθμιας Εκπ/σης καθώς και της Δημόσιας Γ/βάθμιας Εκπ/σης θα συγκροτούνται κατά ενιαίο τρόπο σε τετράδες (4x8=32 μαθητές-τριες) θα συμμετέχουν επιπλέον 1 σημαιοφόρος με 5 παραστάτες καθώς επίσης και διμοιρίτες επικεφαλής των τμημάτων (αγόρια - κορίτσια).
β) Οι μαθητές ή σπουδαστές που θα μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης θα επιλέγονται από τους οικείους καθηγητές Φυσικής Αγωγής από εκείνους τους μαθητές που έχουν άρτια εμφάνιση, παράστημα και ήθος. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) θα συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν τα ίδια και οι γονείς τους και με σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων.
γ) Η προετοιμασία επιλογής, των μαθητών για τη συγκρότηση των τμημάτων, θα αρχίζει, με ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από κάθε παρέλαση. Θα αφιερώνεται χρόνος (1Ο'-12') για την εκμάθηση ανάλογων ασκήσεων (βηματισμός, κίνηση χεριών κ.λ,π.) κατά την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Για την άρτια και άψογη συνεργασία των Δ/ντων των σχολείων με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, θα πραγματοποιούνται δύο τουλάχιστον δοκιμαστικές παρελάσεις στον χώρο του σχολείου με τα επιλεγμένα τμήματα παρουσία και δεύτερου Εκπ/κου ανεξάρτητα ειδικότητας. Κάθε σχολείο συμμετέχει με δύο τμήματα (αγόρια - κορίτσια) όπου τα σχολεία στο Δήμο ή στην πόλη είναι περισσότερα από δέκα και από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4) τμήματα (2αγόρια - 2κορίτσια) όταν τα σχολεία είναι λιγότερα.
δ) Τα σχολεία Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/βάθμιας Εκπ/σης συμμετέχουν υποχρεωτικά στις παρελάσεις με το σύμβολο του Ελληνικού Έθνους. Τα τμήματα των σχολείων κατά. την παρέλαση θα παρουσιάζουν, ένα ομοιόμορφο σύνολο και η εμφάνιση θα είναι αυτή που θα αρμόζει σε μαθητές - τριες.
Οι επικεφαλείς των τμημάτων καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οφείλουν να ακολουθούν τα τμήματα τους από το αριστερό μέρος σε όλη τη διαδρομή της παρέλασης.
Επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μια ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα αυτής της εκδήλωσης να είναι η υψηλότερη.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
α) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΑ
Σημαιοφόρος θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής-τρια από την Γ' τάξη με βάση τον γενικό μέσο όρο της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης.
Παραστάτες θα ορίζονται ανεξάρτητα με το φύλο και με βάση την επίδοση του γενικού μέσου όρου της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης, δύο (2) μαθητές της Γ' τάξης και δύο (2) μαθητές της Β' τάξης. Ένας μαθητής-τρια την Α' τάξη ύστερα από κλήρωση όλων των μαθητών για την εκδήλωση της 28η Οκτωβρίου και ο καλύτερος μαθητής-τρια με βάση την επίδοση για την εκδήλωση της 25η Μαρτίου.
Για την επίδοση της Α' τάξης θα υπολογίζεται ο μέσος ορός των δύο (2) τρίμηνων εκτός αν για διάφορους λόγους δεν έχει κατατεθεί η βαθμολογία του δευτέρου τριμήνου οπότε θα υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο του πρώτου τριμήνου.
β) ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ
Σημαιοφόρός θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής-τρια από την Γ' τάξη. Παραστάτες θα ορίζονται με βάση την επίδοση και ανεξάρτητα με το φύλο δύο μαθητές από την Γ' τάξη και δύο μαθητές από την Β' τάξη. Ο παραστάτης από την Α' τάξη μαθητής-τρια θα ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό του απολυτηρίου της Γ' τάξης Γυμνασίου.
γ) TEE
Σημαιοφόρος θα ορίζεται μαθητής-τρια με βάση τη γενική επίδοση του δευτέρου έτους του Α' κύκλου σπουδών. Δύο παραστάτες από τον Β' κύκλο σπουδών θα ορίζονται δύο μαθητές-τριες με βάση την επίδοση του δευτέρου έτους του Α' κύκλου με βάση την επίδοση του πρώτου έτους του Α' κύκλου. Ο παραστάτης του πρώτου έτους του Α' κύκλου σπουδών θα ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό του απολυτηρίου του Γυμνασίου.
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μαθητών-τριων για τη θέση του σημαιοφόρου ή παραστατών γίνεται κλήρωση και ορίζονται ένας για τις εκδηλώσεις της 28 ης Οκτωβρίου και ένας για τις εκδηλώσεις της 25 ης Μαρτίου (όταν ο ένας ορίζεται σημαιοφόρος ο άλλος ορίζεται παραστάτης). Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς εορτασμούς και παρελάσεις.
β) Μαθητές που για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και έχουν "προσκομίσει πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο μπορούν να συμμετάσχουν ως σημαιοφόροι η παραστάτες μετά και από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
Στην διαδικασία επιλογής συμμετέχουν και οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μεταγραφή έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(24-2-2000 Γ4/150)