Βρες τη σωστή απάντηση

Πάτησε πάνω στο κάθε νούμερο για να δεις την ερώτηση.
Γράψε την απάντηση με κεφαλαία Ελληνικά γράμματα
Πάτησε Εισαγωγή
Πάτησε βοήθεια για να εμφανιστεί 1 γράμμα

1   2    3       4             
                   
      5               
                   
     6   7               
                  8   
  9                   
                   
 10                    
                   
  11                   
                   
     12                
  13               14      
 15          16            
                   
     17         18         
                   
19                     
        20             

1. Ονομάζεται η ολυμπιάδα για άτομα με αναπηρία
5. Έτσι λέγονταν τα αγάλματα που φτάχνονταν με τα λεφτά από τις τιμωρίες αθλητών
6. Παννελήνιοι αγώνες:Ολύμπια,Πύθια,Ίσθμια και ......
9. Ο πρώτος Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
10. Φημισμένος παλαιστής και 6 φορές Ολυμπιονίκης. Μίλων ο ......
11. Κήρυκες που ταξίδευαν σε όλη την Ελλάδα για να αναγγείλουν την Ολυμπιακή Ειρήνη
12. Ονόμαζαν οι αρχαίοι την Ολυμπιακή Ειρήνη
15. Κτήργησε τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες
17. Οι Ολυμπιακί Αγώνες των γυναικών
18. Η πρώτη γυναίκα Ολυμπιονίκης της Αρχαιότητας,κόρη του βασιλιά Αρχίδαμου
19. Τις αρματοδρομίες καθιέρωσε ο .......
20. Ο πρώτος Ολυμπιονίκης που ήταν από την Ηλεία

2. Σχοινί δεμένο στο κέντρο βάρους του ακοντίου, το οποίο βοηθούσε τον αθλητή να αυξήσει τη δύναμη με την οποία έφευγε το ακόντιο από τα χέρια του
3. Εκεί έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες
4. Τόσες μέρες διαρκούσαν οι Αγώνες στην αρχαιότητα
7. Ονομάζονταν οι κριτές των Αγώνων
8. Μια γυναίκα που ήταν κόρη, αδελφή και μητέρα Ολυμπιονικών
13. Γλύπτης που κατασκεύασε το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία
14. Ονομαζόταν το βραβείο για τους Ολυμπιονίκες κατά την αρχαιότητα
16. Αγώνας δρόμου απόστασης Ι92,7μ στην αρχαιότητα