Βρες τη σωστή απάντηση

Πάτησε πάνω στο κάθε νούμερο για να δεις την ερώτηση.
Γράψε την απάντηση με κεφαλαία Ελληνικά γράμματα
Πάτησε Εισαγωγή
Πάτησε βοήθεια για να εμφανιστεί 1 γράμμα

    1             
2                 
               
               
    3          4    5   
               
               
  6      7           
               
        8         
               
 9       10           
               
     11            
               

2. Ήταν το άγαλμα του Δία
3. Ονομαζόταν το διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ δύο Ολυμπιακών Αγώνων
6. Άλμα, ακόντιο, δίσκο, δρόμο και πάλη:αποτελούσαν το αρχαίο ...
8. Κάθε πόσα χρόνια γινόταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα
9. Θεός που τιμούνταν με τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες
10. Πόσα ήταν τα αγωνίσματα στην αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων
11. Ο πιο ονομαστός Ρόδιος περιοδονίκης της αρχαιότητας

1. Όταν κέρδιζε και στους 4 μεγάλους Πανελλήνιους Αγώνες ένας αθλητής λεγόταν...
4. Τους χρησιμοποιούσαν στο μήκος οι αρχαίοι
5. Ονομάστηκε το άγαλμα του πενταθλητή που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Πολύκλειτος
7. Από τα κλαδιά της φτιαχνόταν ο κότινος