ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ- Ο ΚΟΤΙΝΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Στους πρώτους Αγώνες οι νικητές ελάμβαναν διάφορα υλικά βραβεία. Παρ' όλα αυτά όμως, με το πέρασμα του χρόνου, το ενδιαφέρον των αθλητών άρχισε να ατονεί. Τότε το μαντείο των Δελφών συμβούλεψε το βασιλιά της Ηλείας, τον Ίφιτο, να προσφέρει στους νικητές ένα στεφάνι από κλαδί αγριελιάς, για να ενθαρρύνει τους αθλητές να συμμετέχουν.
Ο Ίφιτος βρήκε μια ελιά κοντά στο ναό του Δία, πάνω στην οποία, μια αράχνη είχε πλέξει ιστό. Αυτή δεν ήταν μια τυχαία αγριελιά, την είχε φυτέψει ο ημίθεος Ηρακλής. Ο Ίφιτος αποφάσισε από τα κλαδιά της να πλέκονται τα στεφάνια για τους νικητές.
Το απλό αυτό στεφάνι είχε ανεκτίμητη αξία για τους αθλητές. Τόσο σημαντικό ήταν που έρχονταν από κάθε ελληνική γωνιά να διαγωνιστούν, για να το κερδίσουν.
Λέγεται μάλιστα πως πριν από τη μάχη των Πλαταιών ένας Πέρσης αξιωματούχος είπε στο Μαρδόνιο:
"Μαρδόνιε, πώς είναι δυνατόν να νικήσουμε αυτούς τους παράξενους ανθρώπους, τους Έλληνες, οι οποίοι δεν αγωνίζονται για το χρυσάφι αλλά για ένα στεφάνι αγριελιάς;"

Θέματα για συζήτηση
- Γιατί οι Αρχαίοι Έλληνες ήθελαν να συμμετέχουν στους αγώνες;
- Τι ήταν αυτό που εντυπωσίασε τον Πέρση αξιωματούχο;
- Μπορείτε να οργανώσετε στο σχολείο σας αθλητικούς αγώνες και να απονείμετε στους νικητές    στεφάνι από αγριελιά.