ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

1. Ζητήστε από τα παιδιά να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα:
α. Τι σας προξενεί το εντονότερο ενδιαφέρον στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες;
β. Τι είναι εκείνο που δε σας αρέσει και θα θέλατε να αλλάξει;

2. Οργανώστε στο σχολείο σας μια μικρογραφία των Ολυμπιακών Αγώνων. Αναθέστε την     οργάνωση στα παιδιά. Υπενθυμίστε τους να λάβουν υπόψη:
α. Το πρόγραμμα της Τελετής Έναρξης
β. Το πρόγραμμα της Τελετής Λήξης

3. Προτείνετε στα παιδιά να συγκρίνουν την εκεχειρία στην Αρχαία Ελλάδα με τη σημερινή πραγματικότητα.
Τι προτιμούν; Πώς, κατά τη γνώμη τους, θα μπορούσε να επιτευχθεί η ειρήνη;

4. Οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν μια λίστα με ομοιότητες και μια λίστα με διαφορές μεταξύ των αρχαίων και των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.

5. Στην ώρα των καλλιτεχνικών τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν:
α. Τους Ολυμπιακούς κύκλους.
    Γιατί επιλέγησαν ως το Ολυμπιακό σύμβολο;
β. Την Ολυμπιακή φλόγα.
    Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της φλόγας; Τι συναισθήματα προκαλεί η φλόγα στα     παιδιά.

6. Ζητήστε από τα παιδιά να ετοιμάσουν συλλογικά:
α. Ένα φάκελο με τις δυνατότητες μιας χώρας που θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες.
β. Μία λίστα με τα οφέλη που θα έχει μια χώρα με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων σε     αυτή.