Φτιάχνουμε αφίσες.

 

πόλη και πολιτισμός30

 

 

πόλη και πολιτισμός31

 

 

πόλη και πολιτισμός32

 

 

πόλη και πολιτισμός33

 

 

πόλη και πολιτισμός34

 

 

afisa1

 

 

afisa2

 

 

afisa3

 

 

afisa4

 

 

afisa5

 

 

afisa6

 

 

afisa7

 

 

afisa8

 

 

afisa9

 

 

afisa10

 

 

afisa11

 

 

afisa12

 

 

afisa13

 

 

αφίσα17

 

 

αφίσα18