Η γυναίκα στο Βυζάντιο.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια39

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποια ήταν η θέση της γυναίκας στην πρώτη βυζαντινή περίοδο;

2. Ποια δικαιώματα έδωσε στη γυναίκα η νομοθεσία του Ιουστινιανού;

3. Ποιες σημαντικές (ονομαστές) γυναίκες της βυζαντινής εποχής γνωρίζεις;