Διάδοση του ήχου.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

 

 

 

Κάνε  κλικ  στις  παρακάτω  εικόνες  και  δες  πώς   ακούμε  τους  ήχους.


Ashampoo Snap_2015.03.25_17h59m27s_008_

 

 

 

 

 

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

 Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  δες  τη  διάδοση  του  ήχου  στα  στερεά.

 

Ashampoo Snap_2015.03.25_17h56m58s_005_

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  δες  τη  διάδοση  του  ήχου  στα  υγρά.

 

 Ashampoo Snap_2015.03.25_17h57m53s_006_

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  δες  τη  διάδοση  του  ήχου  στον  αέρα.


Ashampoo Snap_2015.03.25_17h58m39s_007_Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια41

 

 

 

 

Διαφάνεια42

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια44

 

 

Διαφάνεια45

 

 

 

Κάνε  κλικ  στις  παρακάτω  εικόνες  και  δες  την  ταχήτητα  της  διάδοσης  του  ήχου.


Ashampoo Snap_2015.03.25_18h00m31s_009_Ashampoo Snap_2015.03.25_18h04m03s_013_
Διαφάνεια47

 

 

Διαφάνεια48

 

 

Διαφάνεια49

 

 

Ερωτήσεις:

1. Τι  δημιουργούν  τα  ηχητικά  κύματα  στον  αέρα;

2. Πώς  ακούμε;

3. Από τι κινδυνεύει το τύμπανο;

4. Πού διαδίδεται ο ήχος;

5. Πού διαδίδεται πιο γρήγορα ο ήχος;

6. Πού δεν διαδίδεται ο ήχος;

7. Ποια είναι τα υπερηχητικά μέσα μεταφοράς;