Τα βουνά της Ελλάδας (1).

 

τα βουνά της Ελλάδας1

 

 

τα βουνά της Ελλάδας2

 

 

τα βουνά της Ελλάδας3

 

 

τα βουνά της Ελλάδας4

 

 

τα βουνά της Ελλάδας5

 

 

τα βουνά της Ελλάδας6

 

 

τα βουνά της Ελλάδας7

 

 

 

 

τα βουνά της Ελλάδας8

 

 

 

 

τα βουνά της Ελλάδας9

 

 

τα βουνά της Ελλάδας10

 

 

τα βουνά της Ελλάδας11

 

 

τα βουνά της Ελλάδας12

 

 

τα βουνά της Ελλάδας13

 

 

τα βουνά της Ελλάδας14

 

 

τα βουνά της Ελλάδας15

 

 

τα βουνά της Ελλάδας16

 

 

τα βουνά της Ελλάδας17

 

 

τα βουνά της Ελλάδας18

 

 

τα βουνά της Ελλάδας19

 

 

 

τα βουνά της Ελλάδας20

 

 

τα βουνά της Ελλάδας21

 

 

τα βουνά της Ελλάδας22

 

 

τα βουνά της Ελλάδας23

 

 

τα βουνά της Ελλάδας24

 

 

τα βουνά της Ελλάδας25

 

 

τα βουνά της Ελλάδας26

 

 

 Ερωτήσεις:

1. Τι είναι το ανάγλυφο;

2. Ποια είναι τα στοιχεία του κατακόρυφου διαμελισμού;

3. Τι ονομάζεται κοιλάδα;

4. Τι είναι το φαράγγι;

5. Τι είναι το υψόμετρο;

6. Λόφος - βουνό - όρος - οροσειρά.

7. Ποιες είναι οι δυο  μεγάλες οροσειρές της Ελλάδας και τι γνωρίζετε γι΄αυτές;