Η ζωή στα βουνά.

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες1

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες2

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες3

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες4

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες5

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες6

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες7

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες8

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες9

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες10

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες11

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες12

 

 

η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Η Ελλάδα είναι ορεινή ή πεδινή χώρα;

2. Σε ποιες περιοχές οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα;

3. Ποια εποχή τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα;

4. Σε ποιους τομείς εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα;

5. Τι αναγκάζονται να κάνουν οι άνθρωποι των ορεινών περιοχών;

6. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών;