Η έννοια του κλίματος.

 

καιρός - κλίμα1

 

 

καιρός - κλίμα2

 

 

καιρός - κλίμα3

 

 

καιρός - κλίμα4

 

 

καιρός - κλίμα5

 

 

καιρός - κλίμα6

 

 

καιρός - κλίμα7

 

 

καιρός - κλίμα8

 

 

καιρός - κλίμα9

 

 

καιρός - κλίμα10

 

 

καιρός - κλίμα11

 

 

καιρός - κλίμα12

 

 

καιρός - κλίμα13

 

 

καιρός - κλίμα14

 

 

καιρός - κλίμα15

 

 

καιρός - κλίμα16

 

 

καιρός - κλίμα17

 

 

καιρός - κλίμα18

 

 

καιρός - κλίμα19

 

 

καιρός - κλίμα20

 

 

 

 

 

 

 

Πάτησε στην εικόνα για να εξασκηθείς.

 

8

 

 

 

Πάτησε στην εικόνα για να εξασκηθείς.

d08d7-25cf258725cf258925cf258125ce25af25cf258225cf258425ce25af25cf258425ce25bb25ce25bf-bmp

 

 

Ερωτήσεις:

1.  Τι  είναι  οι   καιρικές  συνθήκες;

2.  Τι  είναι  ο  καιρός;

3.  Τι  είναι  το  κλίμα;