Το κλίμα της Ελλάδας.

 

το κλίμα της Ελλάδας1

 

 

το κλίμα της Ελλάδας2

 

 

το κλίμα της Ελλάδας3

 

 

το κλίμα της Ελλάδας4

 

 

το κλίμα της Ελλάδας5

 

 

το κλίμα της Ελλάδας6

 

 

το κλίμα της Ελλάδας7

 

 

το κλίμα της Ελλάδας8

 

 

το κλίμα της Ελλάδας9

 

 

το κλίμα της Ελλάδας10

 

 

το κλίμα της Ελλάδας11

 

 

το κλίμα της Ελλάδας12

 

 

το κλίμα της Ελλάδας13

 

 

το κλίμα της Ελλάδας14

 

 

το κλίμα της Ελλάδας15

 

 

το κλίμα της Ελλάδας16

 

 

το κλίμα της Ελλάδας17

 

 

το κλίμα της Ελλάδας18

 

 

το κλίμα της Ελλάδας19

 

 

το κλίμα της Ελλάδας20

 

 

το κλίμα της Ελλάδας21

 

 

το κλίμα της Ελλάδας22

 

 

 

 

το κλίμα της Ελλάδας23

 

 Να διαβάσετε μέχρι εδώ και να ξέρετε τις (4) ερωτήσεις.

 

 

το κλίμα της Ελλάδας24

 

 

το κλίμα της Ελλάδας25

 

 

το κλίμα της Ελλάδας26

 

 

το κλίμα της Ελλάδας27

 

 

το κλίμα της Ελλάδας28

 

 

το κλίμα της Ελλάδας29

 

 

 

 

το κλίμα της Ελλάδας30

 

 

το κλίμα της Ελλάδας31

 

 

το κλίμα της Ελλάδας32

 

 

Ερωτήσεις:

1.  Ποιο  είναι  το  κλίμα  της  Ελλάδας  και  ποια  είναι  τα  χαρακτηριστικά  του;

2.  Από  ποιους  παράγοντες  εξαρτάται   το  κλίμα  ενός  τόπου;

3.  Ποιος  ο  ρόλος  της  οροσειράς  της  Πίνδου;

4.  Τι  είναι  τα  μελτέμια;

5. Ποια είναι τα (4) είδη κλίματος στην Ελλάδα;

6.  Τι  είναι  οι  Αλκυονίδες  μέρες;