Οι ποταμοί της Ελλάδας.(1)

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια103

 

 

Διαφάνεια104

 

 

Διαφάνεια105

 

 

Διαφάνεια106

 

 

Διαφάνεια107

 

 

Διαφάνεια108

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1.  Από  ποια  μέρη  αποτελείται  ένα  ποτάμι;

2.  Πώς  σχηματίζονται  οι  πηγές  του  ποταμού;

3.  Τι  είναι  η  κυρίως  ροή    και  τι  οι  μαίανδροι  του  ποταμού;

4.  Τι  είναι  η  συμβολή  του  ποταμού;

5.  Τι   είναι  οι  εκβολές  του  ποταμού;

6.  Τι  είναι  το  δέλτα  του  ποταμού;

7.  Τι  είναι  ο  χείμαρρος  και  πώς  σχηματίζεται;

8.  Γιατί  τα  ελληνικά  ποτάμια  έχουν  μικρό  μήκος;

9.  Τι  είναι  τα  φαράγγια  και  τι  οι  χαράδρες;