Οι ποταμοί της Ελλάδας.(3)

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια57

 

 

Διαφάνεια58

 

 

Διαφάνεια59

 

 

Διαφάνεια60

 

 

Διαφάνεια61

 

 

Διαφάνεια62

 

 

Διαφάνεια63

 

 

Διαφάνεια64

 

 

Διαφάνεια65

 

 

Διαφάνεια66

 

 

Διαφάνεια67

 

 

Διαφάνεια68

 

 

Διαφάνεια69

 

 

Διαφάνεια70

 

 

Διαφάνεια71

 

 

Διαφάνεια72

 

 

Διαφάνεια73

 

 

Διαφάνεια74

 

 

Διαφάνεια75

 

 

Διαφάνεια76

 

 

Διαφάνεια77

 

 

Διαφάνεια78

 

 

Διαφάνεια79

 

 

Διαφάνεια80

 

 

Διαφάνεια81

 

 

Διαφάνεια82

 

 

Διαφάνεια83

 

 

Διαφάνεια84

 

 

Διαφάνεια85

 

 

Διαφάνεια86

 

 

Διαφάνεια87

 

 

Διαφάνεια88

 

 

Διαφάνεια89

 

 

Διαφάνεια90

 

 

Διαφάνεια91

 

 

Διαφάνεια92

 

 

Διαφάνεια93

 

 

Διαφάνεια94

 

 

Διαφάνεια95

 

 

Διαφάνεια96

 

 

Διαφάνεια97

 

 

Διαφάνεια98

 

 

Διαφάνεια99

 

 

Διαφάνεια100

 

 

Διαφάνεια101

 

 

Διαφάνεια102

 

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  βρες  τα  ποτάμια  της  Ελλάδας.

Ποτάμια Ελλάδας

 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Πάτησε στην εικόνα.

 

6ddb9-ce94ceb9ceb1cf86ceaccebdceb5ceb9ceb12

 

Εντόπισε τα ποτάμια της Ελλάδας.

 

Πάτησε στην εικόνα.

 

8

 

 

 

 

Εντόπισε τα ποτάμια της Ελλάδας.(συνέχεια)

Πάτησε στην εικόνα.

2d020-vlakic