Σεισμοί.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια25

 

 

 

 

Διαφάνεια28

 

 

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

 

 

 

Διαφάνεια40

 

 

Διαφάνεια41

 

 

Διαφάνεια42

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια44

 

 

Διαφάνεια45

 

 

Διαφάνεια48

 

 

 

 

 

 

Διαφάνεια49

 

 

Ερωτήσεις:

1. Τι είναι ο σεισμός;

2. Τι προκαλεί ο σεισμός στην επιφάνεια της γης;

3. Τι είναι η εστία, το επίκεντρο και το μέγεθος του σεισμού;

4. Σε τι μετράμε τους σεισμούς;

5. Ποιοι σεισμοί δεν γίνονται αισθητοί και ποιοι είναι καταστροφικοί;

6. Πώς δημιουργούνται οι σεισμοί;

7. Ποια είναι τα μέτρα προφύλαξης;