Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας.

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

 

 

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια38

 

 

Διαφάνεια39

 

 

Διαφάνεια40

 

 

Ερωτήσεις:

1. Πού οφείλονται οι φυσικές καταστροφές;

2. Τι είναι τα φυσικά φαινόμενα;

3. Ποια είναι η βασικότερη αιτία για τους εμπρησμούς;

4. Ποια είναι τα αίτια για τις πλημμύρες;

5. Ποια είναι τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης;