Ο πληθυσμός της Ελλάδας.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

Διαφάνεια29

 

 

 

 

 

 

 

 Ashampoo Snap 2015.03.17 18h02m14s 015

 

 

Ashampoo Snap 2015.03.17 18h03m15s 016

 

 

 

Ashampoo Snap 2015.03.17 18h03m54s 017

 

Ερωτήσεις:

1. Τι είναι ο πληθυσμός ενός τόπου και από τι εξαρτάται;

2. Τι είναι η απογραφή, ποιος την κάνει και κάθε πότε;

3. Ποια είναι η χρησιμότητα της απογραφής;

4. Οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώνονται, αλλά ο πληθυσμός αυξάνεται, γιατί;

5. Τι είναι η μετανάστευση;

6. Πότε έγινε η μεγαλύτερη μετανάστευση των Ελλήνων  και σε ποιες χώρες πήγαν;

7. Τι είναι η παλιννόστηση;

8. Τι είναι το δημογραφικό πρόβλημα;

9. Ποια μέτρα πρέπει να πάρει το κράτος για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα;