Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Ο πληθυσμός της Ελλάδας.

Άσκηση αντιστοίχισης.

Πάτησε στην εικόνα.

 

6a0105359929e6970c01a3fd360efb970b

 

 

 

Ο πληθυσμός της Ελλάδας. 

Άσκηση συμπλήρωσης κενών.

Πάτησε στην εικόνα.

 

cf877-podilato98-plithismos elladas01

 

 

 

Ο πληθυσμός  της Ελλάδας.

Σωστό ή Λάθος.

Πάτησε στην εικόνα.

 

9c2a8-ce93ceb5cebdcebdceaecf83ceb5ceb9cf82-ceb8ceaccebdceb1cf84cebfceb9444

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποια περιοχή της Ελλάδας έχει τους περισσότερους κατοίκους;

2. Τι μας δείχνει η κατανομή του πληθυσμού;

3. Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την κατανομή του πληθυσμού;

4. Ποια είναι τα προτερήματα των πεδινών περιοχών;

5. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των ορεινών περιοχών;

6. Τι είναι η αποκέντρωση;

7. Τι είναι η πυκνότητα πληθυσμού ενός τόπου;