Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και εξασκήσου.

athens

 

 

Ερωτήσεις:

1. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται ο πληθυσμός;

2. Τι είναι ο αστικός πληθυσμός;

3. Τι ονομάζεται αστυφιλία;

4. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στο φαινόμενο της αστυφιλίας;

5. Ποιες είναι οι συνέπειες της αστυφιλίας;

6. Τι είναι η αστικοποίηση;

7. Ποια είναι τα οφέλη της αστικοποίησης;

8. Ποιες οι άσχημες συνέπειες της αστικοποίησης;