Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια41

 

 

Διαφάνεια42

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια44

 

 

Διαφάνεια45

 

 

Διαφάνεια46

 

 

Διαφάνεια47

 

 

Διαφάνεια48

 

 

Διαφάνεια49

 

 

Ashampoo Snap 2015.05.07 18h19m22s 015

 

 

Ashampoo Snap 2015.05.07 18h19m56s 016

 

 

Ashampoo Snap 2015.05.07 18h20m31s 017

 

 

Ashampoo Snap 2015.05.07 18h21m06s 018

 

 

 

Ashampoo Snap 2015.05.07 18h22m13s 019

 

 

 Ερωτήσεις:

1. Τι είναι η βιοτεχνία, τι είναι η βιομηχανία και ποιες είναι οι διαφορές τους;

2. Σε ποιες κατηγορίες (2) χωρίζεται η βιομηχανία;

3. Σε ποιες κατηγορίες (2) χωρίζεται η ελαφριά βιομηχανία;

4. Τι είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει μια βιομηχανία;

5. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες βιομηχανίες;

6. Ποια είδη βιομηχανίας έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα;