Τα είδη των χαρτών.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια44

 

 

 

Ερωτήσεις:

1.  Σε  ποιες  κατηγορίες  χωρίζονται  οι  χάρτες;

2.  Τι  είναι  οι  γενικοί  χάρτες;

3.  Τι  είναι  οι  θεματικοί  χάρτες;

4.  Ποιοι  είναι  οι  γενικοί  χάρτες;

5.  Ποιοι  είναι  οι  θεματικοί  χάρτες;

6.  Τι  είναι  ο  γεωμορφολογικός  χάρτης;

7.  Τι  είναι  ο  πολιτικός  χάρτης;