Η ταυτότητα του χάρτη.

 

τίτλος και υπόμνημα1

 

 

τίτλος και υπόμνημα2

 

 

τίτλος και υπόμνημα3

 

 

τίτλος και υπόμνημα4

 

 

τίτλος και υπόμνημα5

 

 

τίτλος και υπόμνημα6

 

 

τίτλος και υπόμνημα7

 

 

τίτλος και υπόμνημα8

 

 

τίτλος και υπόμνημα9

 

 

τίτλος και υπόμνημα10

 

 

τίτλος και υπόμνημα11

 

 

τίτλος και υπόμνημα12

 

 

τίτλος και υπόμνημα13

 

Κάντε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  για   να βρείτε τον τίτλο των χαρτών διαβάζοντας το περιεχόμενό τους;

 

kid with map

 

Κάντε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  σύρετε τα σύμβολα στη σωστή θέση για να φτιάξετε το υπόμνημα του χάρτη.

 

map

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  ταίριαξε τα σύμβολα με τις ερμηνείες τους.

 

schatkaart