Η κλίμακα του χάρτη.

 

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  για  να  μάθεις  να  υπολογίζεις  διαδρομές  χρησιμοποιώντας  χάρακα.

 

kid with map

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  παρατήρησε  πώς  αλλάζουν  οι   λεπτομέρειες  καθώς  αλλάζει  η  κλίμακα.

 

map