Η θέση της Ελλάδας.

 

η θέση της Ελλάδας1

 

 

η θέση της Ελλάδας2

 

 

η θέση της Ελλάδας3

 

 

η θέση της Ελλάδας4

 

 

η θέση της Ελλάδας5

 

 

η θέση της Ελλάδας6

 

 

η θέση της Ελλάδας7

 

 

η θέση της Ελλάδας8

 

 

η θέση της Ελλάδας9

 

 

η θέση της Ελλάδας10

 

 

η θέση της Ελλάδας11

 

 

η θέση της Ελλάδας12

 

 

η θέση της Ελλάδας13

 

 

η θέση της Ελλάδας14

 

 

η θέση της Ελλάδας15

 

 

η θέση της Ελλάδας16

 

 

η θέση της Ελλάδας17

 

 

η θέση της Ελλάδας18

 

 

η θέση της Ελλάδας19

 

 

η θέση της Ελλάδας20

 

 

η θέση της Ελλάδας21

 

 

η θέση της Ελλάδας22

 

 

η θέση της Ελλάδας23

 

Ας  ακούσουμε  ένα  χαρακτηριστικό  τραγούδι  των  Βαλκανίων. 

 

 Ερωτήσεις:

1.  Ποιες  είναι  οι  χώρες  της  Βαλκανικής  χερσονήσου  και  ποιες  οι  πρωτεύουσές  τους;

2.  Ποια  είναι  τα  σύνορα  της  Ελλάδας;

3.  Ποιες  είναι  οι  ήπειροι;

 

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  δες  τη  θέση  της  Ελλάδας  στην  Ευρώπη.

 

eu med

 

Παρατηρήστε το χάρτη και απαντήστε στις ερωτήσεις σχετικά με τα σύνορα της Ελλάδας.

 

grsynora

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  μάθε  για  τις  χώρες  των  Βαλκανίων.

imgB1 14