Οι ακτές της Ελλάδας (2).

 

οι ακτές της Ελλάδας29

 

 

οι ακτές της Ελλάδας30

 

 

οι ακτές της Ελλάδας31

 

 

οι ακτές της Ελλάδας32

 

 

οι ακτές της Ελλάδας33

 

 

οι ακτές της Ελλάδας57

 

 

οι ακτές της Ελλάδας58

 

 

 

 

 

 

οι ακτές της Ελλάδας34

 

 

οι ακτές της Ελλάδας35

 

 

οι ακτές της Ελλάδας36

 

 

οι ακτές της Ελλάδας37

 

 

οι ακτές της Ελλάδας38

 

 

οι ακτές της Ελλάδας39

 

 

οι ακτές της Ελλάδας40

 

 

οι ακτές της Ελλάδας41

 

 

οι ακτές της Ελλάδας42

 

 

οι ακτές της Ελλάδας43

 

 

οι ακτές της Ελλάδας44

 

 

οι ακτές της Ελλάδας45

 

 

 

 

 

οι ακτές της Ελλάδας46

 

 

οι ακτές της Ελλάδας47

 

 

οι ακτές της Ελλάδας48

 

 

οι ακτές της Ελλάδας49

 

 

οι ακτές της Ελλάδας50

 

 

οι ακτές της Ελλάδας51

 

 

οι ακτές της Ελλάδας52

 

 

οι ακτές της Ελλάδας53

 

 

οι ακτές της Ελλάδας54

 

 

οι ακτές της Ελλάδας55

 

 

οι ακτές της Ελλάδας56

 

Ερωτήσεις:

1.  Τι  ονομάζουμε  οριζόντιο  διαμελισμό;

2.  Τι  είναι  η  χερσόνησος,  ο  κόλπος,  το  ακρωτήριο,  ο  όρμος,  ο  ισθμός,  ο  πορθμός,  η  διώρυγα;

3.  Δεν  χρειάζεται  να  μάθεις  όλα  τα  ακρωτήρια,  τους  κόλπους  και  τις  χερσονήσους,  αλλά  να  εξασκηθείς  πολλές  φορές  στα  παιχνίδια  της  προηγούμενης  ανάρτησης.