Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα..

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και εξασκήσου στη διαίρεση ακεραίου με κλάσμα.

Δάσκαλος

 

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και εξασκήσου στη διαίρεση κλάσματος με ακέραιο.

Δάσκαλος

 

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και εξασκήσου στη διαίρεση κλάσματος με κλάσμα.

Δάσκαλος

 

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και εξασκήσου.

 

Ashampoo Snap 2015.02.22 17h33m15s 014