Διάδοση του ήχου.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  δες  πώς   ακούμε  τους  ήχους.

 

Ashampoo Snap 2015.03.25 17h59m27s 008

 

 

 

 
 

Διαφάνεια18

 
 

 

 

Διαφάνεια19
 
 
 
Διαφάνεια20
 
 
Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  δες  τη  διάδοση  του  ήχου  στα  στερεά.
 
Ashampoo Snap 2015.03.25 17h56m58s 005
 
 
 
Διαφάνεια22
 
 
Διαφάνεια23
 
 
Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  δες  τη  διάδοση  του  ήχου  στα  υγρά.
 
Ashampoo Snap 2015.03.25 17h57m53s 006
 
 
 
Διαφάνεια24
 
 
Διαφάνεια25
 
 
Διαφάνεια26
 
 
Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  δες  τη  διάδοση  του  ήχου  στον  αέρα.
 
Ashampoo Snap 2015.03.25 17h58m39s 007
 
 
Διαφάνεια32
 
 
Διαφάνεια33
 
 
Διαφάνεια34
 
 
Διαφάνεια37
 
 
Διαφάνεια38
 
 
Διαφάνεια41
 
 
 

 
 
 
Διαφάνεια42
 
 
Διαφάνεια43
 
 
Διαφάνεια44
 
 
Διαφάνεια45
 
 
Κάνε  κλικ  στις  παρακάτω  εικόνες  και  δες  την  ταχήτητα  της  διάδοσης  του  ήχου.
 
Ashampoo Snap 2015.03.25 18h00m31s 009
 
 
 
Ashampoo Snap 2015.03.25 18h04m03s 013
 
 
 
Διαφάνεια47
 
 
Διαφάνεια48
 
 
Διαφάνεια49
 
 

Ερωτήσεις:

1. Τι  δημιουργούν  τα  ηχητικά  κύματα  στον  αέρα;

2. Πώς  ακούμε;

3. Από τι κινδυνεύει το τύμπανο;

4. Πού διαδίδεται ο ήχος;

5. Πού διαδίδεται πιο γρήγορα ο ήχος;

6. Πού δεν διαδίδεται ο ήχος;

7. Ποια είναι τα υπερηχητικά μέσα μεταφοράς;