Άνθρωπος και ήχος.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια38

 

 

Διαφάνεια39

 

 

Διαφάνεια40

 

 

Διαφάνεια41

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Από ποια (3) κύρια μέρη αποτελείται το αφτί μας;

2. Από ποια μέρη αποτελείται το εξωτερικό αφτί;

3. Σε τι βοηθάει το πτερύγιο του αφτιού;

4. Από τι αποτελείται το μέσο αφτί;

5. Ποια είναι η σχέση του τυμπάνου με τα τρία οστάρια;

6. Από τι αποτελείται το εσωτερικό αφτί;

7. Σε τι χρησιμεύουν οι ημικύκλιοι σωλήνες και η αίθουσα;

8. Να περιγράψεις με δικά σου λόγια πώς ακούμε;

9. Τι γνωρίζεις για την καθαριότητα των αφτιών;