Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε ανατολική και δυτική.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

 

 

 

ερωτήσεις:

1.  Ποια  προβλήματα  αντιμετώπισε  η αυτοκρατορία  στα  τέλη  της  βασιλείας  του  Θεοδόσιου;

2.  Τι  απόφαση  πήρε  τότε  ο  Θεοδόσιος;

3. Ποιος  ανέλαβε  την  ανατολή  και  ποιος  τη  δύση;

4.  Πώς  αντιμετώπισε  το  ανατολικό κράτος  τους  εχθρούς  του;

5.  Τι  ένωνε  τους  κατοίκους  του  ανατολικού  κράτους;