Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο.

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος πατώντας click to play και στη συνέχεια πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά για την είσοδο σε πλήρη οθόνη.

Κατόπιν, με αριστερά κλικ στο ποντίκι βλέπετε την παρουσίαση.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σαν εικόνες.

 

 

 Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  συμπλήρωσε  τα  κενά.

Snap 2014-09-20 at 00.35.42

 

 

Ερωτήσεις:

1.  Πώς  ήταν  οργανωμένη  η  εκπαίδευση  στο  Βυζάντιο;

2.  Πώς  ήταν  οργανωμένο  το  βασικό  σχολείο;

3.  Ποια  παιδιά  φοιτούσαν  στα  εκκλησιαστικά  σχολεία;

4.  Τι  γινόταν  με  τα  παιδιά  που  δεν  πήγαιναν  στο  σχολείο;

5.  Ποιος  αναλάμβανε  την  αγωγή  αυτών  των  παιδιών;

6.  Τι  γινόταν  με  την  εκπαίδευση  των  κοριτσιών;

7.  Ποιες  βαθμίδες   εκπαίδευσης  υπήρχαν  και  τι  γνωρίζετε  γι'  αυτές;