Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. (1)

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Ερωτήσεις:

1.  Ποιος  ανέλαβε  αυτοκράτορας  και  πότε;

2.  Πώς  βρήκε  το  κράτος  ο  νέος  αυτοκράτορας;

3.  Ποιος  τον  βοήθησε  και  πώς;

4.  Πώς  αντέδρασαν  οι  γείτονες  του  Βυζαντίου  στην  πρόταση  ειρήνης;

5.  Ποια  μέτρα  πήρε  ο  αυτοκράτορας  για  να  αντιμετωπίσει  την  κατάσταση;