Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του.

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος πατώντας click to play και στη συνέχεια πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά για την είσοδο σε πλήρη οθόνη.

Κατόπιν, με αριστερά κλικ στο ποντίκι βλέπετε την παρουσίαση.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σαν εικόνες.

 

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

  

 

 

Κάνε  κλικ  στην παρακάτω  εικόνα  και  εξασκήσου.

 

Ashampoo Snap 2015.02.24 18h12m21s 016

 

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και λύσε το σταυρόλεξο.

 

Ashampoo Snap 2015.02.24 18h13m22s 017

 

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και βρες τις κρυμμένες λέξεις.

 

Ashampoo Snap 2015.02.24 18h13m56s 018

 

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και φτιάξε το παζλ.

 

Ashampoo Snap 2015.02.24 18h14m44s 019

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποιοι κυβέρνησαν το Βυζαντινό κράτος από τον 9ο ως τον 11ο αιώνα;

2. Ποια μέτρα πήραν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για την αντιμετώπιση των εξωτερικών κινδύνων;

3. Ποια μέτρα πήραν για την εσωτερική διοίκηση του κράτους;

4. Ποια μέτρα πήραν όσον αφορά την προστασία των γεωργών;

5. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτών των μέτρων;