Η καθημερινή ζωή στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων.

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος πατώντας click to play και στη συνέχεια πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά για την είσοδο σε πλήρη οθόνη.

Κατόπιν, με αριστερά κλικ στο ποντίκι βλέπετε την παρουσίαση.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σαν εικόνες.

 

 

 
 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

111 

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  συμπλήρωσε  τα  κενά.

 

Ashampoo Snap 2015.03.04 17h03m25s 009

 

 

 

Το σταυρόλεξο του μαθήματος.

Πάτησε στην εικόνα.

 

STAVROLEXONT011-600x467

 

 

 

Το κρυπτόλεξο του μαθήματος.

Πάτησε στην εικόνα.

 

img1 02 017

 

 

Ερωτήσεις:

1.  Πού κατοικούσε μεγάλο μέρος των Βυζαντινών;

2. Πώς ήταν χτισμένα τα χωριά των Βυζαντινών;

3. Πώς ήταν τα σπίτια των μικροκαλλιεργητών;

4. Πώς ζούσαν οι δυνατοί;

5. Τι υπήρχε στα κατώγια και τον περίβολο του σπιτιού;

6. Ποια ήταν η φροντίδα όλων των κατοίκων πλούσιων και φτωχών;

7. Ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών;

8. Τι υπήρχε γύρω από τους οικισμούς;

9. Τι υπήρχε σε κάθε χωριό;

10. Ποιες ήταν οι κύριες ασχολίες των κατοίκων;