Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος πατώντας click to play και στη συνέχεια πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά για την είσοδο σε πλήρη οθόνη.

Κατόπιν, με αριστερά κλικ στο ποντίκι βλέπετε την παρουσίαση.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σαν εικόνες.

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

 

Διαφάνεια24

 

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και συμπλήρωσε το σταυρόλεξο του μαθήματος.

 

 

STAVROLEXONT011-600x467

 

 

Το κρυπτόλεξο του μαθήματος.

Πάτησε στην εικόνα.

 

6a0105359929e6970c01a3fd360efb970b

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποιοι κυβέρνησαν το Βυζάντιο στα τελευταία χρόνια και ποιες συνέπειες είχε αυτό;

2. Γιατί έγινε αυτό;

3. Ποια νομοθετικά μέτρα πήραν;

4. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτών των μέτρων;

5. Τι έγινε με τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών;

6. Ποια ήταν η κατάσταση των οικονομικών του κράτους;

7. Σε ποιον ανατέθηκε η ασφάλεια και το εμπόριο;

8. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτών των ενεργειών;