Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες.

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος πατώντας click to play και στη συνέχεια πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά για την είσοδο σε πλήρη οθόνη.

Κατόπιν, με αριστερά κλικ στο ποντίκι βλέπετε την παρουσίαση.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σαν εικόνες.

 

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19 

 

 

 

 

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  λύσε  το  σταυρόλεξο.

imgn1 001

 

 

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  λύσε  το  κρυπτόλεξο.

 

img1 02 017

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Πότε κατακτήθηκε η Ελλάδα  από  τους Ρωμαίους;

2. Τι φρόντισαν να κάνουν από την αρχή οι Ρωμαίοι;

3. Ποια τακτική εφάρμοσαν οι Ρωμαίοι στη διακυβέρνηση των κατακτημένων περιοχών;

4. Ποια μέτρα πήραν για τις πόλεις που συμμάχησαν;

5. Ποια μέτρα πήραν για τις πόλεις που αντιστάθηκαν;

6. Ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών των σκληρών μέτρων;

7. Ποια ήταν η στάση των Ελλήνων απέναντι σε  αυτά τα μέτρα;