Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου.

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ1

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ2

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ3

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ4

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ5

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ6

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ7

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ8

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ9

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ10

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ11

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ12

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ13

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ14

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ15

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ16

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ17

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ18

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ19

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ20

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ21

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ22

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ23

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ24

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ25

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ26

 

 

 

 

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ27

 

 

Κάνε κλικ στις παρακάτω εικόνες και εξασκήσου.

 

 

 bdgdeb1

 

 

 

sfgswe2

 

 

Ερωτήσεις:

1.  Τι  σημαίνει  η  έκφραση  "mare  nostrum";

2.  Γιατί  η  ρωμαϊκή  αυτοκρατορία  ήταν  μια  πολυπολιτισμική  κοινωνία;

3.  Ποια  μέτρα  πήραν  οι  Ρωμαίοι  για  να  αντιμετωπίσουν  τα  προβλήματα  διοίκησης;

4.  Ποια  ήταν  τα  αποτελέσματα   αυτών  των  μέτρων;

5.  Τι  σημαίνει  η  έκφραση  " pax romana"

6.  Ποια  ήταν  τα  αποτελέσματα  της  "pax romana";

7.  Τ  γνωρίζεται  για  την  Εγνατία  οδό;