Στάση βροχοσταλίδων.(2)

Διαφάνεια4

 

 

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Κάνε κλικ στις παρακάτω εικόνες και εξασκήσου.

 

9205812 orig

 

 

 

3176519

 

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35 

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια37 

 

 

Διαφάνεια44