Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα.

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος πατώντας click to play και στη συνέχεια πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά για την είσοδο σε πλήρη οθόνη.

Κατόπιν, με αριστερά κλικ στο ποντίκι βλέπετε την παρουσίαση.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σαν εικόνες.

 

 

111

 

 

Διαφάνεια2

 

 

112

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια6

 

 

113

 

 

114

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

115

 

 

116

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και λύσε το σταυρόλεξο.

916637945

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και λύσε το κρυπτόλεξο με τις ερωτήσεις.

532483080

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και λύσε το κρυπτόλεξο.

938513863

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και απάντησε στις ερωτήσεις.

3617712

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και συμπλήρωσε τα κενά.

7499944 orig

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και απάντησε στο κουίζ.

1372589

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και λύσε το σταυρόλεξο.

8418254

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποιες κοινωνικές τάξεις συναντάμε στην αρχαία Σπάρτη;

2. Γιατί οι Σπαρτιάτες οργάνωσαν στρατιωτικά την πόλη τους;

3. Ποιοι ασκούσαν την εξουσία στη Σπάρτη;

4. Τι ξέρετε για την Απέλλα;