Το ρωμαϊκό κράτος.

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος πατώντας click to play και στη συνέχεια πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά για την είσοδο σε πλήρη οθόνη.

Κατόπιν, με αριστερά κλικ στο ποντίκι βλέπετε την παρουσίαση.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σαν εικόνες.

 

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

 

 

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και λύσε το σταυρόλεξο.

241068322

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και λύσε το κρυπτόλεξο με τις ερωτήσεις.

645629871

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και λύσε το κρυπτόλεξο.

837827159

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και αντιστοίχισε αυτά που ταιριάζουν.

254557505

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και ντύσε έναν Ρωμαίο.

376321506 1

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και συμπλήρωσε τα κενά.

3058952 orig

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και λύσε το σταυρόλεξο.

3138352 orig

 

ερωτήσεις:

1.  Πού  βρίσκεται  η  Ρώμη  και  ποια  τα  χαρακτηριστικά  της;

2.  Ποιο  ήταν  το  αρχικό πολίτευμα  και  τι  έγινε  μετά;

3.  Σε  ποιες  κοινωνικές  τάξεις  ήταν  χωρισμένη  η  αρχαία  Ρώμη;

4.  Ποιες  κοινωνικές  τάξεις  μάχονταν  μεταξύ  τους  και  για  ποιο  λόγο;

5.  Ποια  καθήκοντα  είχαν  οι  δυο  ύπατοι  σε  καιρό  πολέμου  και  σε  καιρό  ειρήνης;

6.  Τι  ήταν  η  σύγκλητος;