Η πτήση των γερανών. (2)

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια38

 

 

Διαφάνεια39

 

 

Διαφάνεια40

 

 

Διαφάνεια41

 

 

Διαφάνεια42

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια44

 

 

Διαφάνεια45

 

 

Διαφάνεια46

 

 

Διαφάνεια47

 

 

Διαφάνεια48

 

 

Διαφάνεια51

 

 

Διαφάνεια55

 

 

Διαφάνεια56

 

 

Διαφάνεια65

 

 

Διαφάνεια66

 

 

Διαφάνεια67

 

 

 

 

 Κατάταξε τα αριθμητικά στη σωστή κατηγορία.

Πάτησε την εικόνα.

 

6a0105359929e6970c01a3fd360efb970b

 

 

 Συμπλήρωσε τα κενά με τον σωστό τύπο αριθμητικού.

Πάτησε την εικόνα.

 

school-student-confused-with-lots-of-homework-classroom-clipart

 

 

 

 Συμπλήρωσε τα κενά με τον σωστό τύπο αριθμητικού.

Πάτησε την εικόνα.

 

student-clip-art-math boy1

 

 

 

1η άσκηση για τα αριθμητικά για τη μισή μονάδα.

Πάτησε την εικόνα.

 

student-clipart-free-clip-art-images

 

 

 

2η άσκηση για τα αριθμητικά για τη μισή μονάδα.

Πάτησε την εικόνα.

 

student-raising-hand-clip-art-53-education-student

 

 

 

 

3η άσκηση για τα αριθμητικά για τη μισή μονάδα.

Πάτησε την εικόνα.

 

6a0105359929e6970c01a3fd360efb970b